logo
   

Overige vangsten in 2009

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 78 59 19
2 Zanglijster 57 38 19
3 Witgesterde Blauwborst 3 3
4 Winterkoning 33 25 8
5 Vuurgoudhaan 2 2
6 Vink 18 10 8
7 Tuinfluiter 9 3 6
8 Tjiftjaf 80 56 24
9 Staartmees 35 19 16
10 Snor 1 1
11 Roodborst 77 51 26
12 Ringmus 1 1
13 Rietzanger 7 7
14 Rietgors 16 13 3
15 Putter 1 1
16 Pimpelmees 123 70 53
17 Merel 120 74 46
18 Matkop 3 3
19 Koperwiek 12 11 1
20 Koolmees 178 102 76
21 Kleine Karekiet 98 87 11
22 Keep 1 1
23 IJsvogel 4 3 1
24 Heggenmus 2 2
25 Grote Lijster 1 1
26 Grote Gele Kwikstaart 1 1
27 Groenling 10 10
28 Goudvink 1 1
29 Goudhaan 8 6 2
30 Gekraagde Roodstaart 4 4
31 Gaai 2 2
32 Fitis 11 5 6
33 Boomkruiper 15 8 7
34 Boerenzwaluw 1 1
35 Blauwborst 1 1
36 Baardmannetje 4 4
Eindtotaal 1018 681 337