logo
   

Overige vangsten in 2007

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Bladkoning 1 1
2 Bosrietzanger 1 1
3 Buizerd 22 22
4 Gaai 1 1
5 Gekraagde Roodstaart 1 1
6 Grauwe Vliegenvanger 1 1
7 Groenling 11 11
8 Grote Bonte Specht 2 2
9 Grote Gele Kwikstaart 1 1
10 Havik 8 8
11 IJsvogel 1 1
12 Putter 3 3
13 Rietgors 3 3
14 Ringmus 2 2
15 Snor 2 2
16 Sperwer 8 8
17 Spreeuw 2 2
18 Torenvalk 51 51
19 Vuurgoudhaan 7 7
20 Zwarte Mees 7 7
21 Fitis 2 1 1
22 Braamsluiper 3 1 2
23 Matkop 7 5 2
24 Goudvink 4 1 3
25 Heggenmus 8 4 4
26 Vink 27 23 4
27 Boomkruiper 11 6 5
28 Koperwiek 39 34 5
29 Tuinfluiter 12 6 6
30 Goudhaan 39 32 7
31 Baardmannetje 36 28 8
32 Tjiftjaf 44 32 12
33 Zwartkop 56 43 13
34 Kleine Karekiet 44 29 15
35 Winterkoning 53 35 18
36 Pimpelmees 98 78 20
37 Staartmees 66 46 20
38 Zanglijster 65 45 20
39 Roodborst 94 60 34
40 Merel 89 52 37
41 Koolmees 143 84 59
Eindtotaal 1075 780 295