logo
   

Overige vangsten in 2007

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 143 84 59
2 Merel 89 52 37
3 Roodborst 94 60 34
4 Pimpelmees 98 78 20
5 Staartmees 66 46 20
6 Zanglijster 65 45 20
7 Winterkoning 53 35 18
8 Kleine Karekiet 44 29 15
9 Zwartkop 56 43 13
10 Tjiftjaf 44 32 12
11 Baardmannetje 36 28 8
12 Goudhaan 39 32 7
13 Tuinfluiter 12 6 6
14 Boomkruiper 11 6 5
15 Koperwiek 39 34 5
16 Heggenmus 8 4 4
17 Vink 27 23 4
18 Goudvink 4 1 3
19 Braamsluiper 3 1 2
20 Matkop 7 5 2
21 Fitis 2 1 1
22 Bladkoning 1 1
23 Bosrietzanger 1 1
24 Buizerd 22 22
25 Gaai 1 1
26 Gekraagde Roodstaart 1 1
27 Grauwe Vliegenvanger 1 1
28 Groenling 11 11
29 Grote Bonte Specht 2 2
30 Grote Gele Kwikstaart 1 1
31 Havik 8 8
32 IJsvogel 1 1
33 Putter 3 3
34 Rietgors 3 3
35 Ringmus 2 2
36 Snor 2 2
37 Sperwer 8 8
38 Spreeuw 2 2
39 Torenvalk 51 51
40 Vuurgoudhaan 7 7
41 Zwarte Mees 7 7
Eindtotaal 1075 780 295