logo
   

Overige vangsten in 2007

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Bladkoning 1 1
2 Bosrietzanger 1 1
3 Braamsluiper 3 1 2
4 Fitis 2 1 1
5 Gaai 1 1
6 Gekraagde Roodstaart 1 1
7 Goudvink 4 1 3
8 Grauwe Vliegenvanger 1 1
9 Grote Gele Kwikstaart 1 1
10 IJsvogel 1 1
11 Grote Bonte Specht 2 2
12 Ringmus 2 2
13 Snor 2 2
14 Spreeuw 2 2
15 Putter 3 3
16 Rietgors 3 3
17 Heggenmus 8 4 4
18 Matkop 7 5 2
19 Boomkruiper 11 6 5
20 Tuinfluiter 12 6 6
21 Vuurgoudhaan 7 7
22 Zwarte Mees 7 7
23 Havik 8 8
24 Sperwer 8 8
25 Groenling 11 11
26 Buizerd 22 22
27 Vink 27 23 4
28 Baardmannetje 36 28 8
29 Kleine Karekiet 44 29 15
30 Goudhaan 39 32 7
31 Tjiftjaf 44 32 12
32 Koperwiek 39 34 5
33 Winterkoning 53 35 18
34 Zwartkop 56 43 13
35 Zanglijster 65 45 20
36 Staartmees 66 46 20
37 Torenvalk 51 51
38 Merel 89 52 37
39 Roodborst 94 60 34
40 Pimpelmees 98 78 20
41 Koolmees 143 84 59
Eindtotaal 1075 780 295