logo
   

Overige vangsten in 2007

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 143 84 59
2 Pimpelmees 98 78 20
3 Roodborst 94 60 34
4 Merel 89 52 37
5 Torenvalk 51 51
6 Staartmees 66 46 20
7 Zanglijster 65 45 20
8 Zwartkop 56 43 13
9 Winterkoning 53 35 18
10 Koperwiek 39 34 5
11 Goudhaan 39 32 7
12 Tjiftjaf 44 32 12
13 Kleine Karekiet 44 29 15
14 Baardmannetje 36 28 8
15 Vink 27 23 4
16 Buizerd 22 22
17 Groenling 11 11
18 Havik 8 8
19 Sperwer 8 8
20 Vuurgoudhaan 7 7
21 Zwarte Mees 7 7
22 Boomkruiper 11 6 5
23 Tuinfluiter 12 6 6
24 Matkop 7 5 2
25 Heggenmus 8 4 4
26 Putter 3 3
27 Rietgors 3 3
28 Grote Bonte Specht 2 2
29 Ringmus 2 2
30 Snor 2 2
31 Spreeuw 2 2
32 Bladkoning 1 1
33 Bosrietzanger 1 1
34 Braamsluiper 3 1 2
35 Fitis 2 1 1
36 Gaai 1 1
37 Gekraagde Roodstaart 1 1
38 Goudvink 4 1 3
39 Grauwe Vliegenvanger 1 1
40 Grote Gele Kwikstaart 1 1
41 IJsvogel 1 1
Eindtotaal 1075 780 295