logo
   

Overige vangsten in 2007

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Koolmees 143 84 59
2 Pimpelmees 98 78 20
3 Roodborst 94 60 34
4 Merel 89 52 37
5 Staartmees 66 46 20
6 Zanglijster 65 45 20
7 Zwartkop 56 43 13
8 Winterkoning 53 35 18
9 Torenvalk 51 51
10 Kleine Karekiet 44 29 15
11 Tjiftjaf 44 32 12
12 Goudhaan 39 32 7
13 Koperwiek 39 34 5
14 Baardmannetje 36 28 8
15 Vink 27 23 4
16 Buizerd 22 22
17 Tuinfluiter 12 6 6
18 Boomkruiper 11 6 5
19 Groenling 11 11
20 Havik 8 8
21 Heggenmus 8 4 4
22 Sperwer 8 8
23 Matkop 7 5 2
24 Vuurgoudhaan 7 7
25 Zwarte Mees 7 7
26 Goudvink 4 1 3
27 Braamsluiper 3 1 2
28 Putter 3 3
29 Rietgors 3 3
30 Fitis 2 1 1
31 Grote Bonte Specht 2 2
32 Ringmus 2 2
33 Snor 2 2
34 Spreeuw 2 2
35 Bladkoning 1 1
36 Bosrietzanger 1 1
37 Gaai 1 1
38 Gekraagde Roodstaart 1 1
39 Grauwe Vliegenvanger 1 1
40 Grote Gele Kwikstaart 1 1
41 IJsvogel 1 1
Eindtotaal 1075 780 295