logo
   

Overige vangsten in 2007

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
1 Zwartkop 56 43 13
2 Zwarte Mees 7 7
3 Zanglijster 65 45 20
4 Winterkoning 53 35 18
5 Vuurgoudhaan 7 7
6 Vink 27 23 4
7 Tuinfluiter 12 6 6
8 Torenvalk 51 51
9 Tjiftjaf 44 32 12
10 Staartmees 66 46 20
11 Spreeuw 2 2
12 Sperwer 8 8
13 Snor 2 2
14 Roodborst 94 60 34
15 Ringmus 2 2
16 Rietgors 3 3
17 Putter 3 3
18 Pimpelmees 98 78 20
19 Merel 89 52 37
20 Matkop 7 5 2
21 Koperwiek 39 34 5
22 Koolmees 143 84 59
23 Kleine Karekiet 44 29 15
24 IJsvogel 1 1
25 Heggenmus 8 4 4
26 Havik 8 8
27 Grote Gele Kwikstaart 1 1
28 Grote Bonte Specht 2 2
29 Groenling 11 11
30 Grauwe Vliegenvanger 1 1
31 Goudvink 4 1 3
32 Goudhaan 39 32 7
33 Gekraagde Roodstaart 1 1
34 Gaai 1 1
35 Fitis 2 1 1
36 Buizerd 22 22
37 Braamsluiper 3 1 2
38 Bosrietzanger 1 1
39 Boomkruiper 11 6 5
40 Bladkoning 1 1
41 Baardmannetje 36 28 8
Eindtotaal 1075 780 295