logo
Gemiddeld aantal per CES-periode (over 10 jaar)
Bergumermeer C47
Verhouding jong/oud bij tijdens CES-periodes
Bergumermeer C47