logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 34,1 2483 30,4 1534 42,4 949 61,8 - 38,2
2 Fitis 9,9 719 10,9 551 7,5 168 76,6 - 23,4
3 Rietgors 8,9 650 9,8 495 6,9 155 76,2 - 23,8
4 Pimpelmees 7,2 523 7,8 396 5,7 127 75,7 - 24,3
5 Rietzanger 6,0 440 6,4 324 5,2 116 73,6 - 26,4
6 Koolmees 5,7 414 5,9 296 5,3 118 71,5 - 28,5
7 Tuinfluiter 3,3 237 3,3 168 3,1 69 70,9 - 29,1
8 Blauwborst 3,1 225 3,3 167 2,6 58 74,2 - 25,8
9 Tjiftjaf 2,9 209 3,6 180 1,3 29 86,1 - 13,9
10 Grasmus 2,7 194 2,8 142 2,3 52 73,2 - 26,8
11 Merel 2,3 165 1,3 67 4,4 98 40,6 - 59,4
12 Witsterblauwborst 1,9 139 1,3 67 3,2 72 48,2 - 51,8
13 Winterkoning 1,5 111 1,6 79 1,4 32 71,2 - 28,8
14 Zwartkop 1,5 110 1,8 89 0,9 21 80,9 - 19,1
15 Bosrietzanger 1,5 107 1,5 78 1,3 29 72,9 - 27,1
16 Zanglijster 1,4 101 1,2 59 1,9 42 58,4 - 41,6
17 Baardmannetje 0,9 63 0,8 38 1,1 25 60,3 - 39,7
18 Snor 0,7 53 1,0 48 0,2 5 90,6 - 9,4
19 Boerenzwaluw 0,7 48 1,0 48 100,0 - 0,0
20 Heggenmus 0,7 48 0,5 27 0,9 21 56,3 - 43,8
21 Braamsluiper 0,5 35 0,5 27 0,4 8 77,1 - 22,9
22 Matkop 0,3 21 0,3 16 0,2 5 76,2 - 23,8
23 Grote Bonte Specht 0,2 17 0,2 9 0,4 8 52,9 - 47,1
24 Goudvink 0,2 16 0,1 6 0,4 10 37,5 - 62,5
25 Sprinkhaanzanger 0,2 16 0,2 11 0,2 5 68,8 - 31,3
26 Putter 0,2 14 0,3 14 100,0 - 0,0
27 Roodborst 0,2 14 0,3 14 100,0 - 0,0
28 Gekraagde Roodstaart 0,2 13 0,3 13 100,0 - 0,0
29 Gaai 0,2 12 0,2 8 0,2 4 66,7 - 33,3
30 Spotvogel 0,2 11 0,2 11 100,0 - 0,0
31 Boomkruiper 0,1 8 0,2 8 100,0 - 0,0
32 IJsvogel 0,1 7 0,1 7 100,0 - 0,0
33 Spreeuw 0,1 7 0,1 7 100,0 - 0,0
34 Vink 0,1 7 0,0 2 0,2 5 28,6 - 71,4
35 Graspieper 0,1 6 0,1 6 100,0 - 0,0
36 Groenling 0,1 6 0,1 6 100,0 - 0,0
37 Staartmees 0,1 6 0,1 3 0,1 3 50,0 - 50,0
38 Ringmus 0,1 5 0,1 4 0,0 1 80,0 - 20,0
39 Draaihals 0,1 4 0,1 4 100,0 - 0,0
40 Grauwe Vliegenvanger 0,1 4 0,1 3 0,0 1 75,0 - 25,0
41 Witte Kwikstaart 0,1 4 0,1 4 100,0 - 0,0
42 Huiszwaluw 0,0 3 0,1 3 100,0 - 0,0
43 Kleine Bonte Specht 0,0 3 0,0 1 0,1 2 33,3 - 66,7
44 Kneu 0,0 2 0,0 2 100,0 - 0,0
45 Oeverzwaluw 0,0 2 0,0 2 100,0 - 0,0
46 Zwarte Roodstaart 0,0 2 0,0 2 100,0 - 0,0
47 Grote Karekiet 0,0 1 0,0 1 100,0 - 0,0
48 Noordse Nachtegaal 0,0 1 0,0 1 100,0 - 0,0
49 Paapje 0,0 1 0,0 1 100,0 - 0,0
50 Roodsterblauwborst 0,0 1 0,0 1 100,0 - 0,0
51 Torenvalk 0,0 1 0,0 1 0,0 - 100,0
Eindtotaal 100 7289 100 5050 100 2239 69,3 - 30,7