logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2013

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 18,4 81 13,9 45 30,8 36 55,6 - 44,4
2 Fitis 15,7 69 17,6 57 10,3 12 82,6 - 17,4
3 Rietzanger 8,6 38 8,0 26 10,3 12 68,4 - 31,6
4 Pimpelmees 7,5 33 6,8 22 9,4 11 66,7 - 33,3
5 Grasmus 4,3 19 3,7 12 6,0 7 63,2 - 36,8
6 Blauwborst 5,2 23 5,3 17 5,1 6 73,9 - 26,1
7 Goudvink 1,6 7 0,6 2 4,3 5 28,6 - 71,4
8 Merel 1,6 7 0,6 2 4,3 5 28,6 - 71,4
9 Koolmees 7,3 32 8,7 28 3,4 4 87,5 - 12,5
10 Rietgors 7,3 32 8,7 28 3,4 4 87,5 - 12,5
11 Tuinfluiter 3,2 14 3,1 10 3,4 4 71,4 - 28,6
12 Witsterblauwborst 2,0 9 1,5 5 3,4 4 55,6 - 44,4
13 Winterkoning 3,0 13 3,4 11 1,7 2 84,6 - 15,4
14 Zanglijster 1,6 7 1,5 5 1,7 2 71,4 - 28,6
15 Grote Bonte Specht 0,5 2 0,3 1 0,9 1 50,0 - 50,0
16 Staartmees 0,2 1 0,9 1 0,0 - 100,0
17 Tjiftjaf 4,1 18 5,3 17 0,9 1 94,4 - 5,6
18 Boerenzwaluw 0,5 2 0,6 2 100,0 - 0,0
19 Bosrietzanger 0,9 4 1,2 4 100,0 - 0,0
20 Gekraagde Roodstaart 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
21 Graspieper 0,7 3 0,9 3 100,0 - 0,0
22 Groenling 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
23 Heggenmus 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
24 Huiszwaluw 0,7 3 0,9 3 100,0 - 0,0
25 Matkop 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
26 Putter 0,5 2 0,6 2 100,0 - 0,0
27 Roodborst 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
28 Snor 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
29 Sprinkhaanzanger 0,7 3 0,9 3 100,0 - 0,0
30 Vink 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
31 Zwartkop 2,5 11 3,4 11 100,0 - 0,0
Eindtotaal 100 440 100 323 100 117 73,4 - 26,6