logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2012

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Gaai 0,2 1 0,8 1 0,0 - 100,0
2 Bosrietzanger 0,6 3 0,3 1 1,6 2 33,3 - 66,7
3 Braamsluiper 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
4 Grote Bonte Specht 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
5 Spotvogel 0,2 1 0,3 1 100,0 - 0,0
6 Staartmees 0,4 2 0,3 1 0,8 1 50,0 - 50,0
7 Boerenzwaluw 0,4 2 0,5 2 100,0 - 0,0
8 Gekraagde Roodstaart 0,4 2 0,5 2 100,0 - 0,0
9 Heggenmus 0,4 2 0,5 2 100,0 - 0,0
10 Putter 0,4 2 0,5 2 100,0 - 0,0
11 Graspieper 0,6 3 0,8 3 100,0 - 0,0
12 Groenling 0,6 3 0,8 3 100,0 - 0,0
13 Spreeuw 0,6 3 0,8 3 100,0 - 0,0
14 Matkop 1,0 5 1,1 4 0,8 1 80,0 - 20,0
15 Zanglijster 1,4 7 1,1 4 2,4 3 57,1 - 42,9
16 Winterkoning 1,0 5 1,4 5 100,0 - 0,0
17 Merel 2,2 11 1,6 6 4,1 5 54,5 - 45,5
18 Snor 1,4 7 1,6 6 0,8 1 85,7 - 14,3
19 Witsterblauwborst 3,7 18 2,5 9 7,3 9 50,0 - 50,0
20 Tuinfluiter 3,3 16 3,5 13 2,4 3 81,3 - 18,8
21 Rietzanger 3,5 17 4,1 15 1,6 2 88,2 - 11,8
22 Zwartkop 3,5 17 4,1 15 1,6 2 88,2 - 11,8
23 Tjiftjaf 3,7 18 4,6 17 0,8 1 94,4 - 5,6
24 Grasmus 5,5 27 5,7 21 4,9 6 77,8 - 22,2
25 Blauwborst 5,7 28 6,0 22 4,9 6 78,6 - 21,4
26 Koolmees 6,1 30 6,5 24 4,9 6 80,0 - 20,0
27 Fitis 10,0 49 9,3 34 12,2 15 69,4 - 30,6
28 Rietgors 10,4 51 10,9 40 8,9 11 78,4 - 21,6
29 Pimpelmees 10,8 53 12,8 47 4,9 6 88,7 - 11,3
30 Kleine Karekiet 21,4 105 17,2 63 34,1 42 60,0 - 40,0
Eindtotaal 100 490 100 367 100 123 74,9 - 25,1