logo
Toon percentages

Gevangen vogels voor het CES-project in 2010

Vogelsoort Totaal
gevangen
vogels
Nieuw
geringde
vogels
Terug
gevangen
vogels
Verhouding
geringd
teruggemeld
1 Kleine Karekiet 30,1 195 28,4 131 34,2 64 67,2 - 32,8
2 Fitis 9,0 58 8,5 39 10,2 19 67,2 - 32,8
3 Rietgors 15,3 99 17,4 80 10,2 19 80,8 - 19,2
4 Rietzanger 6,5 42 5,2 24 9,6 18 57,1 - 42,9
5 Pimpelmees 8,5 55 8,9 41 7,5 14 74,5 - 25,5
6 Koolmees 4,2 27 3,0 14 7,0 13 51,9 - 48,1
7 Witsterblauwborst 2,2 14 1,1 5 4,8 9 35,7 - 64,3
8 Blauwborst 5,7 37 6,3 29 4,3 8 78,4 - 21,6
9 Grasmus 3,9 25 4,3 20 2,7 5 80,0 - 20,0
10 Gaai 0,6 4 0,2 1 1,6 3 25,0 - 75,0
11 Tjiftjaf 2,3 15 2,6 12 1,6 3 80,0 - 20,0
12 Zanglijster 1,5 10 1,5 7 1,6 3 70,0 - 30,0
13 Merel 0,6 4 0,4 2 1,1 2 50,0 - 50,0
14 Vink 0,3 2 1,1 2 0,0 - 100,0
15 Winterkoning 0,9 6 0,9 4 1,1 2 66,7 - 33,3
16 Grauwe Vliegenvanger 0,5 3 0,4 2 0,5 1 66,7 - 33,3
17 Heggenmus 0,3 2 0,2 1 0,5 1 50,0 - 50,0
18 Tuinfluiter 2,6 17 3,5 16 0,5 1 94,1 - 5,9
19 Boerenzwaluw 0,6 4 0,9 4 100,0 - 0,0
20 Boomkruiper 0,2 1 0,2 1 100,0 - 0,0
21 Bosrietzanger 0,8 5 1,1 5 100,0 - 0,0
22 Braamsluiper 0,2 1 0,2 1 100,0 - 0,0
23 Goudvink 0,3 2 0,4 2 100,0 - 0,0
24 Grote Bonte Specht 0,2 1 0,2 1 100,0 - 0,0
25 Putter 0,6 4 0,9 4 100,0 - 0,0
26 Roodborst 0,2 1 0,2 1 100,0 - 0,0
27 Roodsterblauwborst 0,2 1 0,2 1 100,0 - 0,0
28 Snor 1,4 9 2,0 9 100,0 - 0,0
29 Sprinkhaanzanger 0,2 1 0,2 1 100,0 - 0,0
30 Zwartkop 0,5 3 0,7 3 100,0 - 0,0
Eindtotaal 100 648 100 461 100 187 71,1 - 28,9