logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2013
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 36 1 1 5 2 2 1 5 12 5 2
2 Fitis 12 1 3 3 1 1 1 1 1
3 Rietzanger 12 3 3 3 1 1 1
4 Pimpelmees 11 1 2 1 2 3 2
5 Grasmus 7 1 1 1 2 1 1
6 Blauwborst 6 1 1 1 1 2
7 Goudvink 5 1 2 2
8 Merel 5 2 1 2
9 Koolmees 4 1 2 1
10 Rietgors 4 1 2 1
11 Tuinfluiter 4 1 1 1 1
12 Witsterblauwborst 4 1 1 1 1
13 Winterkoning 2 1 1
14 Zanglijster 2 1 1
15 Grote Bonte Specht 1 1
16 Staartmees 1 1
17 Tjiftjaf 1 1
Eindtotaal 117 2 9 9 11 19 10 8 7 12 16 11 3