logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2013
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zanglijster 2 1 1
2 Witsterblauwborst 4 1 1 1 1
3 Winterkoning 2 1 1
4 Tuinfluiter 4 1 1 1 1
5 Tjiftjaf 1 1
6 Staartmees 1 1
7 Rietzanger 12 3 3 3 1 1 1
8 Rietgors 4 1 2 1
9 Pimpelmees 11 1 2 1 2 3 2
10 Merel 5 2 1 2
11 Koolmees 4 1 2 1
12 Kleine Karekiet 36 1 1 5 2 2 1 5 12 5 2
13 Grote Bonte Specht 1 1
14 Grasmus 7 1 1 1 2 1 1
15 Goudvink 5 1 2 2
16 Fitis 12 1 3 3 1 1 1 1 1
17 Blauwborst 6 1 1 1 1 2
Eindtotaal 117 2 9 9 11 19 10 8 7 12 16 11 3