logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2012
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 2 1 1
2 Zanglijster 3 1 1 1
3 Witsterblauwborst 9 1 5 3
4 Tuinfluiter 3 1 1 1
5 Tjiftjaf 1 1
6 Staartmees 1 1
7 Snor 1 1
8 Rietzanger 2 1 1
9 Rietgors 11 1 4 3 1 1 1
10 Pimpelmees 6 1 2 1 1 1
11 Merel 5 1 1 1 1 1
12 Matkop 1 1
13 Koolmees 6 1 1 2 1 1
14 Kleine Karekiet 42 5 6 7 5 4 1 5 6 3
15 Grasmus 6 1 3 1 1
16 Gaai 1 1
17 Fitis 15 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1
18 Bosrietzanger 2 1 1
19 Blauwborst 6 1 1 2 1 1
Eindtotaal 123 6 4 8 10 11 12 15 14 6 13 14 10