logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2011
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 66 1 8 8 6 5 8 9 11 8 2
2 Rietgors 26 2 2 1 2 2 8 2 2 1 1 3
3 Fitis 19 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3
4 Rietzanger 15 1 2 5 1 2 1 3
5 Witsterblauwborst 12 2 1 2 2 1 2 1 1
6 Pimpelmees 9 1 1 1 3 1 2
7 Koolmees 8 1 1 1 1 1 1 2
8 Merel 8 1 1 1 1 1 1 1 1
9 Blauwborst 7 1 1 1 2 2
10 Tjiftjaf 7 2 2 1 2
11 Grasmus 6 2 1 2 1
12 Bosrietzanger 4 1 1 1 1
13 Tuinfluiter 3 1 1 1
14 Grote Bonte Specht 2 1 1
15 Zanglijster 2 1 1
16 Braamsluiper 1 1
17 Matkop 1 1
18 Ringmus 1 1
19 Snor 1 1
20 Zwartkop 1 1
Eindtotaal 199 8 11 11 21 21 18 27 18 22 19 13 10