logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2011
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 1 1
2 Zanglijster 2 1 1
3 Witsterblauwborst 12 2 1 2 2 1 2 1 1
4 Tuinfluiter 3 1 1 1
5 Tjiftjaf 7 2 2 1 2
6 Snor 1 1
7 Ringmus 1 1
8 Rietzanger 15 1 2 5 1 2 1 3
9 Rietgors 26 2 2 1 2 2 8 2 2 1 1 3
10 Pimpelmees 9 1 1 1 3 1 2
11 Merel 8 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Matkop 1 1
13 Koolmees 8 1 1 1 1 1 1 2
14 Kleine Karekiet 66 1 8 8 6 5 8 9 11 8 2
15 Grote Bonte Specht 2 1 1
16 Grasmus 6 2 1 2 1
17 Fitis 19 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3
18 Braamsluiper 1 1
19 Bosrietzanger 4 1 1 1 1
20 Blauwborst 7 1 1 1 2 2
Eindtotaal 199 8 11 11 21 21 18 27 18 22 19 13 10