logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2009
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Goudvink 1 1
2 Snor 1 1
3 Bosrietzanger 2 2
4 Heggenmus 2 1 1
5 Grasmus 3 2 1
6 Merel 3 1 1 1
7 Zanglijster 3 1 2
8 Zwartkop 5 1 2 2
9 Rietzanger 8 1 2 1 1 1 2
10 Tuinfluiter 8 5 1 2
11 Witsterblauwborst 8 1 1 1 3 1 1
12 Pimpelmees 11 1 1 2 1 2 1 2 1
13 Fitis 12 1 1 2 1 3 1 2 1
14 Koolmees 17 3 2 2 1 1 3 1 2 2
15 Rietgors 20 1 5 2 7 3 2
16 Kleine Karekiet 74 1 3 3 2 9 15 9 15 11 6
Eindtotaal 178 6 5 4 19 19 8 25 29 18 18 16 11