logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2008
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 50 1 2 6 5 11 8 11 5 1
2 Pimpelmees 20 1 1 2 3 1 3 5 1 1 1 1
3 Fitis 16 1 1 2 7 1 1 1 1 1
4 Koolmees 13 1 1 1 1 1 1 2 1 4
5 Baardmannetje 9 1 1 2 2 1 2
6 Rietzanger 9 1 1 1 4 1 1
7 Tuinfluiter 9 1 1 1 4 2
8 Merel 7 1 1 1 1 1 2
9 Rietgors 7 2 1 1 1 2
10 Winterkoning 7 1 1 1 1 1 1 1
11 Zanglijster 7 1 2 1 2 1
12 Blauwborst 4 1 2 1
13 Bosrietzanger 4 1 2 1
14 Tjiftjaf 4 1 1 1 1
15 Witsterblauwborst 4 1 1 2
16 Sprinkhaanzanger 3 1 2
17 Zwartkop 3 1 1 1
18 Grasmus 2 1 1
19 Braamsluiper 1 1
20 Heggenmus 1 1
21 Snor 1 1
22 Vink 1 1
Eindtotaal 182 7 6 14 17 13 22 20 28 17 18 11 9