logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2008
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 3 1 1 1
2 Zanglijster 7 1 2 1 2 1
3 Witsterblauwborst 4 1 1 2
4 Winterkoning 7 1 1 1 1 1 1 1
5 Vink 1 1
6 Tuinfluiter 9 1 1 1 4 2
7 Tjiftjaf 4 1 1 1 1
8 Sprinkhaanzanger 3 1 2
9 Snor 1 1
10 Rietzanger 9 1 1 1 4 1 1
11 Rietgors 7 2 1 1 1 2
12 Pimpelmees 20 1 1 2 3 1 3 5 1 1 1 1
13 Merel 7 1 1 1 1 1 2
14 Koolmees 13 1 1 1 1 1 1 2 1 4
15 Kleine Karekiet 50 1 2 6 5 11 8 11 5 1
16 Heggenmus 1 1
17 Grasmus 2 1 1
18 Fitis 16 1 1 2 7 1 1 1 1 1
19 Braamsluiper 1 1
20 Bosrietzanger 4 1 2 1
21 Blauwborst 4 1 2 1
22 Baardmannetje 9 1 1 2 2 1 2
Eindtotaal 182 7 6 14 17 13 22 20 28 17 18 11 9