logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2003
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 74 4 4 5 4 6 9 8 11 15 8
2 Koolmees 11 6 2 2 1
3 Rietgors 11 4 1 1 1 1 1 2
4 Blauwborst 9 1 2 4 2
5 Pimpelmees 7 1 2 1 3
6 Witsterblauwborst 6 1 1 3 1
7 Zanglijster 6 1 1 2 1 1
8 Fitis 4 1 3
9 Heggenmus 4 1 1 1 1
10 Rietzanger 4 1 3
11 Bosrietzanger 2 1 1
12 Grasmus 2 1 1
13 Merel 2 1 1
14 Tuinfluiter 2 1 1
15 Grote Bonte Specht 1 1
16 Tjiftjaf 1 1
Eindtotaal 146 5 4 8 10 10 13 15 17 16 18 21 9