logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2003
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zanglijster 6 1 1 2 1 1
2 Witsterblauwborst 6 1 1 3 1
3 Tuinfluiter 2 1 1
4 Tjiftjaf 1 1
5 Rietzanger 4 1 3
6 Rietgors 11 4 1 1 1 1 1 2
7 Pimpelmees 7 1 2 1 3
8 Merel 2 1 1
9 Koolmees 11 6 2 2 1
10 Kleine Karekiet 74 4 4 5 4 6 9 8 11 15 8
11 Heggenmus 4 1 1 1 1
12 Grote Bonte Specht 1 1
13 Grasmus 2 1 1
14 Fitis 4 1 3
15 Bosrietzanger 2 1 1
16 Blauwborst 9 1 2 4 2
Eindtotaal 146 5 4 8 10 10 13 15 17 16 18 21 9