logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2002
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 69 1 1 8 12 8 10 12 10 7
2 Rietzanger 10 3 2 3 1 1
3 Merel 9 1 1 2 1 1 1 2
4 Pimpelmees 6 1 1 2 1 1
5 Rietgors 5 2 2 1
6 Witsterblauwborst 5 1 2 1 1
7 Bosrietzanger 4 2 2
8 Fitis 4 1 1 1 1
9 Braamsluiper 3 2 1
10 Grasmus 3 1 1 1
11 Tuinfluiter 3 1 2
12 Blauwborst 2 2
13 Grote Bonte Specht 2 1 1
14 Heggenmus 2 2
15 Zanglijster 2 1 1
16 Baardmannetje 1 1
17 Koolmees 1 1
18 Tjiftjaf 1 1
Eindtotaal 132 2 3 11 7 19 17 12 18 15 15 13