logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2002
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zanglijster 2 1 1
2 Witsterblauwborst 5 1 2 1 1
3 Tuinfluiter 3 1 2
4 Tjiftjaf 1 1
5 Rietzanger 10 3 2 3 1 1
6 Rietgors 5 2 2 1
7 Pimpelmees 6 1 1 2 1 1
8 Merel 9 1 1 2 1 1 1 2
9 Koolmees 1 1
10 Kleine Karekiet 69 1 1 8 12 8 10 12 10 7
11 Heggenmus 2 2
12 Grote Bonte Specht 2 1 1
13 Grasmus 3 1 1 1
14 Fitis 4 1 1 1 1
15 Braamsluiper 3 2 1
16 Bosrietzanger 4 2 2
17 Blauwborst 2 2
18 Baardmannetje 1 1
Eindtotaal 132 2 3 11 7 19 17 12 18 15 15 13