logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2001
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zanglijster 2 1 1
2 Witsterblauwborst 1 1
3 Winterkoning 1 1
4 Tuinfluiter 2 1 1
5 Tjiftjaf 3 1 1 1
6 Rietzanger 9 1 1 2 3 1 1
7 Rietgors 3 1 2
8 Pimpelmees 3 2 1
9 Merel 5 1 2 2
10 Matkop 2 2
11 Kleine Karekiet 50 1 3 6 4 11 10 6 5 4
12 Heggenmus 2 1 1
13 Grote Bonte Specht 1 1
14 Grasmus 2 1 1
15 Fitis 11 1 1 1 4 1 1 1 1
16 Braamsluiper 1 1
17 Bosrietzanger 5 1 1 1 1 1
18 Blauwborst 1 1
Eindtotaal 104 5 4 5 8 5 9 8 15 15 13 8 9