logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 2000
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zanglijster 2 1 1
2 Witsterblauwborst 4 1 1 1 1
3 Winterkoning 3 1 1 1
4 Tuinfluiter 3 1 1 1
5 Tjiftjaf 1 1
6 Rietzanger 15 3 3 4 2 3
7 Rietgors 12 1 1 2 2 2 2 2
8 Pimpelmees 6 1 1 2 2
9 Merel 4 1 1 1 1
10 Matkop 1 1
11 Koolmees 5 1 1 1 2
12 Kleine Karekiet 70 1 3 5 3 12 7 12 7 11 9
13 Heggenmus 1 1
14 Grasmus 1 1
15 Fitis 12 1 2 2 2 2 1 1 1
16 Bosrietzanger 3 1 1 1
17 Blauwborst 9 1 1 2 1 2 2
Eindtotaal 152 1 4 9 12 12 6 21 22 19 17 17 12