logo
Terugmeldingen tijdens het CES-project in 1999
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 2 1 1
2 Zanglijster 2 1 1
3 Witsterblauwborst 2 1 1
4 Tuinfluiter 5 3 1 1
5 Torenvalk 1 1
6 Tjiftjaf 1 1
7 Rietzanger 5 3 2
8 Rietgors 8 1 3 1 1 1 1
9 Pimpelmees 5 1 2 1 1
10 Merel 5 2 1 1 1
11 Koolmees 5 1 1 1 1 1
12 Kleine Karekiet 70 4 2 4 10 18 5 8 12 7
13 Heggenmus 2 1 1
14 Grasmus 3 2 1
15 Fitis 12 2 2 4 1 1 1 1
16 Blauwborst 3 1 2
17 Baardmannetje 2 2
Eindtotaal 133 2 1 9 16 6 9 13 20 11 17 18 11