logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2013
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Fitis 57 1 7 2 3 2 3 16 7 11 3 2
2 Kleine Karekiet 45 7 4 4 8 1 4 8 4 5
3 Koolmees 28 1 1 1 7 6 6 6
4 Rietgors 28 1 1 2 1 1 4 10 3 2 3
5 Rietzanger 26 3 5 1 1 1 2 8 3 2
6 Pimpelmees 22 1 2 11 3 4 1
7 Blauwborst 17 1 5 4 4 2 1
8 Tjiftjaf 17 2 1 1 1 4 5 3
9 Grasmus 12 1 1 1 1 4 2 2
10 Winterkoning 11 1 2 1 1 2 3 1
11 Zwartkop 11 1 3 2 4 1
12 Tuinfluiter 10 2 3 1 1 2 1
13 Witsterblauwborst 5 1 1 1 1 1
14 Zanglijster 5 2 1 1 1
15 Bosrietzanger 4 1 1 2
16 Graspieper 3 3
17 Huiszwaluw 3 3
18 Sprinkhaanzanger 3 1 2
19 Boerenzwaluw 2 2
20 Goudvink 2 2
21 Merel 2 1 1
22 Putter 2 2
23 Gekraagde Roodstaart 1 1
24 Groenling 1 1
25 Grote Bonte Specht 1 1
26 Heggenmus 1 1
27 Matkop 1 1
28 Roodborst 1 1
29 Snor 1 1
30 Vink 1 1
Eindtotaal 323 13 23 13 18 13 17 26 49 44 58 33 16