logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2013
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 11 1 3 2 4 1
2 Zanglijster 5 2 1 1 1
3 Witsterblauwborst 5 1 1 1 1 1
4 Winterkoning 11 1 2 1 1 2 3 1
5 Vink 1 1
6 Tuinfluiter 10 2 3 1 1 2 1
7 Tjiftjaf 17 2 1 1 1 4 5 3
8 Sprinkhaanzanger 3 1 2
9 Snor 1 1
10 Roodborst 1 1
11 Rietzanger 26 3 5 1 1 1 2 8 3 2
12 Rietgors 28 1 1 2 1 1 4 10 3 2 3
13 Putter 2 2
14 Pimpelmees 22 1 2 11 3 4 1
15 Merel 2 1 1
16 Matkop 1 1
17 Koolmees 28 1 1 1 7 6 6 6
18 Kleine Karekiet 45 7 4 4 8 1 4 8 4 5
19 Huiszwaluw 3 3
20 Heggenmus 1 1
21 Grote Bonte Specht 1 1
22 Groenling 1 1
23 Graspieper 3 3
24 Grasmus 12 1 1 1 1 4 2 2
25 Goudvink 2 2
26 Gekraagde Roodstaart 1 1
27 Fitis 57 1 7 2 3 2 3 16 7 11 3 2
28 Bosrietzanger 4 1 1 2
29 Boerenzwaluw 2 2
30 Blauwborst 17 1 5 4 4 2 1
Eindtotaal 323 13 23 13 18 13 17 26 49 44 58 33 16