logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2011
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 84 1 5 5 14 5 8 3 3 11 13 16
2 Rietgors 54 2 1 1 1 2 12 20 6 4 2 3
3 Rietzanger 45 3 7 3 3 1 1 8 2 4 1 12
4 Fitis 40 2 1 3 1 2 1 12 6 4 5 1 2
5 Pimpelmees 30 1 1 1 1 6 3 2 11 4
6 Koolmees 29 1 1 7 12 3 2 2 1
7 Tjiftjaf 16 2 5 4 2 1 2
8 Blauwborst 14 1 1 2 3 3 1 3
9 Grasmus 13 1 3 1 1 6 1
10 Zwartkop 12 2 1 1 1 2 5
11 Tuinfluiter 9 2 3 1 1 2
12 Snor 6 1 1 1 1 2
13 Merel 5 1 2 1 1
14 Bosrietzanger 4 1 1 1 1
15 Putter 4 3 1
16 Witsterblauwborst 4 2 1 1
17 Winterkoning 3 1 1 1
18 Braamsluiper 2 2
19 Gekraagde Roodstaart 2 1 1
20 Heggenmus 2 1 1
21 Spotvogel 2 1 1
22 Zanglijster 2 2
23 Boerenzwaluw 1 1
24 Boomkruiper 1 1
25 Gaai 1 1
26 Grote Bonte Specht 1 1
27 Noordse Nachtegaal 1 1
28 Ringmus 1 1
29 Spreeuw 1 1
30 Sprinkhaanzanger 1 1
Eindtotaal 390 13 14 24 19 22 35 69 40 30 55 23 46