logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2009
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 5 1 1 1 1 1
2 Zanglijster 1 1
3 Witsterblauwborst 3 2 1
4 Winterkoning 4 1 1 2
5 Tuinfluiter 12 2 2 1 1 2 2 2
6 Tjiftjaf 15 2 4 1 1 3 3 1
7 Staartmees 2 1 1
8 Snor 2 1 1
9 Roodborst 1 1
10 Rietzanger 23 3 2 3 4 1 1 3 2 3 1
11 Rietgors 67 1 1 3 5 9 22 6 7 5 7 1
12 Pimpelmees 30 14 2 6 2 6
13 Merel 1 1
14 Koolmees 36 1 18 9 3 2 2 1
15 Kneu 2 2
16 Kleine Karekiet 133 1 13 7 6 14 14 16 30 32
17 IJsvogel 3 1 1 1
18 Heggenmus 1 1
19 Grote Bonte Specht 2 1 1
20 Groenling 1 1
21 Grasmus 11 1 3 1 3 2 1
22 Gekraagde Roodstaart 1 1
23 Fitis 46 6 2 1 2 7 7 3 4 5 9
24 Bosrietzanger 2 1 1
25 Boerenzwaluw 3 1 1 1
26 Blauwborst 6 1 2 2 1
Eindtotaal 413 16 7 10 25 20 18 91 35 41 36 58 56