logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2008
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 120 1 3 4 4 12 6 8 21 20 8 33
2 Pimpelmees 69 11 39 11 5 1 2
3 Fitis 44 3 7 1 2 2 1 11 7 6 2 2
4 Koolmees 36 1 1 18 10 1 2 1 2
5 Rietgors 28 3 2 1 6 8 1 4 1 2
6 Rietzanger 25 3 6 1 3 8 2 2
7 Tjiftjaf 22 4 1 9 3 5
8 Baardmannetje 14 2 3 1 2 3 2 1
9 Blauwborst 13 2 4 4 1 1 1
10 Grasmus 10 2 1 3 2 1 1
11 Tuinfluiter 10 2 1 2 1 1 3
12 Winterkoning 10 2 2 3 1 2
13 Bosrietzanger 9 1 2 4 1 1
14 Zwartkop 9 1 3 2 1 1 1
15 Snor 6 2 1 1 2
16 Braamsluiper 5 1 1 3
17 Witsterblauwborst 5 2 2 1
18 Zanglijster 4 2 1 1
19 Boomkruiper 3 2 1
20 IJsvogel 3 1 1 1
21 Ringmus 3 2 1
22 Gaai 2 1 1
23 Heggenmus 2 1 1
24 Spotvogel 2 2
25 Sprinkhaanzanger 2 1 1
26 Matkop 1 1
27 Merel 1 1
28 Roodborst 1 1
29 Vink 1 1
Eindtotaal 460 22 10 19 20 19 29 89 84 49 42 21 56