logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2008
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 9 1 3 2 1 1 1
2 Zanglijster 4 2 1 1
3 Witsterblauwborst 5 2 2 1
4 Winterkoning 10 2 2 3 1 2
5 Vink 1 1
6 Tuinfluiter 10 2 1 2 1 1 3
7 Tjiftjaf 22 4 1 9 3 5
8 Sprinkhaanzanger 2 1 1
9 Spotvogel 2 2
10 Snor 6 2 1 1 2
11 Roodborst 1 1
12 Ringmus 3 2 1
13 Rietzanger 25 3 6 1 3 8 2 2
14 Rietgors 28 3 2 1 6 8 1 4 1 2
15 Pimpelmees 69 11 39 11 5 1 2
16 Merel 1 1
17 Matkop 1 1
18 Koolmees 36 1 1 18 10 1 2 1 2
19 Kleine Karekiet 120 1 3 4 4 12 6 8 21 20 8 33
20 IJsvogel 3 1 1 1
21 Heggenmus 2 1 1
22 Grasmus 10 2 1 3 2 1 1
23 Gaai 2 1 1
24 Fitis 44 3 7 1 2 2 1 11 7 6 2 2
25 Braamsluiper 5 1 1 3
26 Bosrietzanger 9 1 2 4 1 1
27 Boomkruiper 3 2 1
28 Blauwborst 13 2 4 4 1 1 1
29 Baardmannetje 14 2 3 1 2 3 2 1
Eindtotaal 460 22 10 19 20 19 29 89 84 49 42 21 56