logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2007
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 81 2 4 4 5 5 6 13 8 17 17
2 Koolmees 28 1 12 7 1 3 1 2 1
3 Fitis 26 4 3 1 1 1 2 1 3 7 3
4 Tuinfluiter 20 2 3 1 1 1 1 3 2 1 5
5 Rietzanger 18 1 2 1 11 1 2
6 Baardmannetje 14 1 2 1 1 3 1 2 1 2
7 Pimpelmees 13 1 5 1 2 1 3
8 Rietgors 12 1 1 2 1 2 3 2
9 Winterkoning 8 1 1 3 1 2
10 Tjiftjaf 7 2 1 1 1 1 1
11 Zwartkop 6 2 1 2 1
12 Blauwborst 5 1 1 1 1 1
13 Grasmus 5 2 2 1
14 Witsterblauwborst 5 2 1 1 1
15 Bosrietzanger 4 1 1 1 1
16 Braamsluiper 4 1 1 1 1
17 Merel 4 1 1 1 1
18 Snor 4 1 3
19 Zanglijster 4 1 2 1
20 Goudvink 2 1 1
21 Witte Kwikstaart 2 2
22 Boomkruiper 1 1
23 Draaihals 1 1
24 Heggenmus 1 1
25 IJsvogel 1 1
26 Kleine Bonte Specht 1 1
27 Putter 1 1
28 Spotvogel 1 1
29 Zwarte Roodstaart 1 1
Eindtotaal 280 12 12 11 11 14 27 27 21 49 20 37 39