logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2007
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 6 2 1 2 1
2 Zwarte Roodstaart 1 1
3 Zanglijster 4 1 2 1
4 Witte Kwikstaart 2 2
5 Witsterblauwborst 5 2 1 1 1
6 Winterkoning 8 1 1 3 1 2
7 Tuinfluiter 20 2 3 1 1 1 1 3 2 1 5
8 Tjiftjaf 7 2 1 1 1 1 1
9 Spotvogel 1 1
10 Snor 4 1 3
11 Rietzanger 18 1 2 1 11 1 2
12 Rietgors 12 1 1 2 1 2 3 2
13 Putter 1 1
14 Pimpelmees 13 1 5 1 2 1 3
15 Merel 4 1 1 1 1
16 Koolmees 28 1 12 7 1 3 1 2 1
17 Kleine Karekiet 81 2 4 4 5 5 6 13 8 17 17
18 Kleine Bonte Specht 1 1
19 IJsvogel 1 1
20 Heggenmus 1 1
21 Grasmus 5 2 2 1
22 Goudvink 2 1 1
23 Fitis 26 4 3 1 1 1 2 1 3 7 3
24 Draaihals 1 1
25 Braamsluiper 4 1 1 1 1
26 Bosrietzanger 4 1 1 1 1
27 Boomkruiper 1 1
28 Blauwborst 5 1 1 1 1 1
29 Baardmannetje 14 1 2 1 1 3 1 2 1 2
Eindtotaal 280 12 12 11 11 14 27 27 21 49 20 37 39