logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2006
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 103 1 2 5 4 8 5 6 10 15 31 16
2 Fitis 37 3 3 1 1 1 10 2 6 9 1
3 Rietgors 37 3 1 1 2 2 8 4 6 5 5
4 Pimpelmees 33 1 1 27 2 1 1
5 Koolmees 20 2 1 1 8 5 2 1
6 Tuinfluiter 14 5 1 1 2 2 1 2
7 Rietzanger 11 1 2 1 3 1 1 2
8 Merel 9 2 1 3 1 2
9 Tjiftjaf 8 1 2 1 4
10 Bosrietzanger 7 1 3 2 1
11 Blauwborst 6 3 2 1
12 Grasmus 5 1 3 1
13 Winterkoning 5 1 2 1 1
14 Zanglijster 5 1 1 2 1
15 Heggenmus 4 1 2 1
16 Snor 3 1 1 1
17 Baardmannetje 2 1 1
18 Gekraagde Roodstaart 2 1 1
19 Matkop 2 2
20 Witsterblauwborst 2 2
21 Zwartkop 2 1 1
22 Boerenzwaluw 1 1
23 Boomkruiper 1 1
24 Draaihals 1 1
25 Grauwe Vliegenvanger 1 1
26 Roodborst 1 1
27 Spreeuw 1 1
28 Sprinkhaanzanger 1 1
Eindtotaal 324 12 9 9 14 8 16 15 81 35 40 60 25