logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2006
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 2 1 1
2 Zanglijster 5 1 1 2 1
3 Witsterblauwborst 2 2
4 Winterkoning 5 1 2 1 1
5 Tuinfluiter 14 5 1 1 2 2 1 2
6 Tjiftjaf 8 1 2 1 4
7 Sprinkhaanzanger 1 1
8 Spreeuw 1 1
9 Snor 3 1 1 1
10 Roodborst 1 1
11 Rietzanger 11 1 2 1 3 1 1 2
12 Rietgors 37 3 1 1 2 2 8 4 6 5 5
13 Pimpelmees 33 1 1 27 2 1 1
14 Merel 9 2 1 3 1 2
15 Matkop 2 2
16 Koolmees 20 2 1 1 8 5 2 1
17 Kleine Karekiet 103 1 2 5 4 8 5 6 10 15 31 16
18 Heggenmus 4 1 2 1
19 Grauwe Vliegenvanger 1 1
20 Grasmus 5 1 3 1
21 Gekraagde Roodstaart 2 1 1
22 Fitis 37 3 3 1 1 1 10 2 6 9 1
23 Draaihals 1 1
24 Bosrietzanger 7 1 3 2 1
25 Boomkruiper 1 1
26 Boerenzwaluw 1 1
27 Blauwborst 6 3 2 1
28 Baardmannetje 2 1 1
Eindtotaal 324 12 9 9 14 8 16 15 81 35 40 60 25