logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2002
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 103 1 1 2 8 11 8 6 7 13 25 21
2 Boerenzwaluw 32 1 31
3 Rietgors 25 1 2 3 1 5 8 1 2 2
4 Rietzanger 22 1 3 2 1 1 1 2 6 1 4
5 Fitis 18 3 1 1 1 4 1 5 2
6 Pimpelmees 16 1 1 8 2 4
7 Koolmees 15 12 1 1 1
8 Tjiftjaf 8 1 1 1 2 2 1
9 Witsterblauwborst 7 2 2 1 2
10 Bosrietzanger 5 1 1 3
11 Blauwborst 4 2 2
12 Braamsluiper 4 2 1 1
13 Grasmus 4 2 1 1
14 Heggenmus 3 1 1 1
15 Tuinfluiter 3 1 1 1
16 Zanglijster 2 1 1
17 Baardmannetje 1 1
18 Matkop 1 1
19 Roodborst 1 1
20 Winterkoning 1 1
21 Witte Kwikstaart 1 1
22 Zwartkop 1 1
Eindtotaal 277 9 3 8 8 16 20 32 13 27 27 71 43