logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2001
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 1 1
2 Zanglijster 2 2
3 Winterkoning 1 1
4 Tuinfluiter 5 1 1 1 1 1
5 Tjiftjaf 3 1 1 1
6 Spotvogel 1 1
7 Roodborst 1 1
8 Rietzanger 15 1 1 1 1 1 6 3 1
9 Rietgors 7 1 1 2 2 1
10 Pimpelmees 8 1 1 1 3 1 1
11 Merel 2 2
12 Koolmees 6 3 3
13 Kleine Karekiet 64 2 6 4 10 1 3 5 5 10 18
14 Grote Bonte Specht 1 1
15 Grasmus 2 1 1
16 Gaai 1 1
17 Fitis 23 1 3 3 2 2 4 4 4
18 Draaihals 1 1
19 Braamsluiper 1 1
20 Bosrietzanger 8 1 3 2 2
21 Blauwborst 4 1 3
22 Baardmannetje 3 2 1
Eindtotaal 160 10 7 1 15 9 14 7 11 18 21 21 26