logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2000
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Kleine Karekiet 89 1 2 2 20 4 4 7 9 22 11 7
2 Fitis 48 5 2 2 1 11 10 3 9 1 4
3 Rietzanger 24 2 1 2 3 1 3 3 3 2 4
4 Blauwborst 13 2 3 3 1 1 3
5 Rietgors 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
6 Pimpelmees 10 1 1 2 1 1 2 2
7 Koolmees 9 8 1
8 Grasmus 7 1 2 1 1 1 1
9 Tjiftjaf 7 3 1 1 1 1
10 Winterkoning 7 1 1 1 2 2
11 Tuinfluiter 6 1 2 1 2
12 Zanglijster 5 1 1 2 1
13 Bosrietzanger 4 2 1 1
14 Witsterblauwborst 4 1 1 2
15 Matkop 3 1 1 1
16 Merel 3 1 1 1
17 Sprinkhaanzanger 3 1 1 1
18 Gaai 2 1 1
19 Heggenmus 2 1 1
20 Spotvogel 2 1 1
21 Zwartkop 2 1 1
22 Braamsluiper 1 1
23 Grote Karekiet 1 1
Eindtotaal 264 10 11 9 9 31 12 33 28 25 42 26 28