logo
Geringde vogels voor het CES-project in 2000
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 2 1 1
2 Zanglijster 5 1 1 2 1
3 Witsterblauwborst 4 1 1 2
4 Winterkoning 7 1 1 1 2 2
5 Tuinfluiter 6 1 2 1 2
6 Tjiftjaf 7 3 1 1 1 1
7 Sprinkhaanzanger 3 1 1 1
8 Spotvogel 2 1 1
9 Rietzanger 24 2 1 2 3 1 3 3 3 2 4
10 Rietgors 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
11 Pimpelmees 10 1 1 2 1 1 2 2
12 Merel 3 1 1 1
13 Matkop 3 1 1 1
14 Koolmees 9 8 1
15 Kleine Karekiet 89 1 2 2 20 4 4 7 9 22 11 7
16 Heggenmus 2 1 1
17 Grote Karekiet 1 1
18 Grasmus 7 1 2 1 1 1 1
19 Gaai 2 1 1
20 Fitis 48 5 2 2 1 11 10 3 9 1 4
21 Braamsluiper 1 1
22 Bosrietzanger 4 2 1 1
23 Blauwborst 13 2 3 3 1 1 3
Eindtotaal 264 10 11 9 9 31 12 33 28 25 42 26 28