logo
Geringde vogels voor het CES-project in 1999
CES-periode
Vogelsoort Totaal
per
soort
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Zwartkop 3 3
2 Zanglijster 4 1 2 1
3 Witsterblauwborst 7 1 2 2 1 1
4 Winterkoning 2 1 1
5 Tuinfluiter 9 2 3 2 2
6 Tjiftjaf 8 1 2 1 1 1 2
7 Spreeuw 2 2
8 Snor 2 2
9 Roodborst 1 1
10 Rietzanger 20 2 2 1 1 1 2 5 4 1 1
11 Rietgors 36 6 4 3 3 1 2 6 4 1 6
12 Putter 1 1
13 Pimpelmees 16 2 1 1 4 1 1 2 2 2
14 Paapje 1 1
15 Merel 10 1 2 2 1 1 1 2
16 Matkop 1 1
17 Koolmees 6 1 2 3
18 Kleine Karekiet 162 2 12 25 16 8 12 7 29 18 33
19 Heggenmus 3 1 2
20 Groenling 1 1
21 Grasmus 5 2 1 1 1
22 Gekraagde Roodstaart 3 3
23 Gaai 1 1
24 Fitis 31 2 2 5 2 1 1 3 2 1 8 4
25 Braamsluiper 1 1
26 Bosrietzanger 3 1 1 1
27 Boomkruiper 1 1
28 Boerenzwaluw 1 1
29 Baardmannetje 4 1 3
Eindtotaal 345 12 10 21 25 29 22 26 23 29 54 44 50